Odzyskamy Twoje pieniądze,
a kosztem obciążymy dłużnika.

Dodatkowo w ramach usługi:

 • Darmowe dopisanie dłużnika
  do Krajowego Rejestru Długów

 • Pierwsze 13 dni windykacji za darmo
  (dla wierzytelności nie starszych niż 60 dni)

81 % długów odzyskujemy w ciągu 90 dni od daty zlecenia sprawy

 • Organizator akcji:

  Kaczmarski Inkasso – najstarsza i najbardziej doświadczona firma windykacyjna w Polsce. Od 25 lat z powodzeniem odzyskuje należności swoich klientów.

 • Partner akcji:

  Krajowy Rejestr Długów BIG SA – Największe biuro informacji gospodarczej w Polsce. Gromadzi i udostępnia dane o zadłużeniu konsumentów oraz przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki.

Kaczmarski Inkasso sp. z o.o. Armii Ludowej 21, 51 – 214 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 0000416781, REGON: 021853870, NIP: 8952012173.